XPROJEKT

Paweł Gruba
SIEDZIBA: ul. Polna 13a, 77 ? 300 Człuchów
KONTAKT:
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Usługa przewiertu sterowanego, uzbrajanie gruntów w sieci, usługi koparko ? ładowarką (odśnieżanie zimą), głównie:

  • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno ? kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
  • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

Pan Paweł Gruba rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 6 kwietnia 2011r. W ramach projektu otrzymała dofinansowanie
w wysokości 40 000,00 zł brutto, które wydatkowała na:

  • Koparko-ładowarka ? potrzebna jest do wykonania podstawowych prac: wykopów przyłączeniowych, prace transportowe odbudowy sondy wiertniczej rozwiertników, ustawienie rur, przewodów instalacyjnych, zasypanie wykopów przyłączeniowy, prace porządkowe równania terenu, w okresie zimowym odśnieżanie (koszt 40 000,00 zł)