Szkolenia

Prowadzenie szkoleń (XI 2010- I 2011)

*?Moja firma? - 80h zajęć teoretycznych i praktycznych- przygotowanie do utworzenia biznesplanów przyszłej samodzielnej działalności zawodowej Beneficjentów Pomocy.

Bloki tematyczne:

- Program płatnik (20h),
- Jak założyć działalność gospodarczą (15h),
- Biznesplan (18h),
- Marketing, reklama (5h),
- Obsługa klienta (8h),
- Prawo pracy z modułem dotyczącym polityki równości szans w firmie (10h),
- Psychologia (4h)