Harmonogram Szkoleń - Styczeń 2011

 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ Z CYKLU ?MOJA FIRMA? - STYCZEŃ 2011
 
  • 13.01.2011r. od  13.45 do 17.45 ? TRENER p. Marcin Kumiszcza (Program płatnik)
  • 14.01.2011r. od    8.00 do 16.00 ? TRENER p. Marcin Kumiszcza   (Program płatnik)
  • 15.01.2011r. od    8.00 do 16.00 ? TRENER p. Marcin Kumiszcza   (Program płatnik)

  • 17.01.2011r. od 8.00 do 16.00 ? TRENER p. Helena Mazur
  • 18.01.2011r. od 8.00 do 16.00 ? TRENER p. Wiesława Kloska
  • 19.01.2011r. od 8.00 do 16.00 ? TRENER p. Helena Mazur
  • 20.01.2011r. od 8.00 do 16.00 ? TRENER p. Wiesława Kloska
  • 21.01.2011r. od 8.00 do 16.00 ? TRENER p. Helena Mazur/ Wiesława Kloska

UWAGA!!!
W przypadku, kiedy liczba nieobecności podczas spotkań szkoleniowo ? doradczych danego uczestnika projektu przekroczy 20%, osoba ta jest automatycznie wykluczona z dalszego
udziału w projekcie.