ROLEN

Jolanta Synak
SIEDZIBA: ul. Walerianowa 52, 81 ? 589 Gdynia
KONTAKT:

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Produkcja i sprzedaż rolet tekstylnych.

 • 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych.
 • 46.90. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pani Jolanta Synak rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 20 kwietnia 2011r.  w ramach projektu otrzymała dofinansowanie
w wysokości 40 000,00 zł brutto, które wydatkowała na:

 • Stół do cięcia rolet (koszt ok. 14 950,00 PLN)
 • Tkanina roletowa, zasadnicza część rolety tekstylnej występująca w różnych wzorach i kolorach (koszt ok. 12 000,00 PLN)
 • Systemy do rolet, komponenty niezbędne do produkcji rolet tekstylnych (koszt ok. 13050,00 PLN)