MURBETON KAMIENIARSTWO

Kazimierz Załucki
SIEDZIBA: Polnica 10, 77 ? 300 Człuchów
KONTAKT: 609-683-768
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Działalność polega na wznoszeniu konstrukcji z kamienia takich jak: mury, ogrodzenia, kominy, grille itp. W miesiącach zimowych będą wykonywane usługi leśne polegające na ścince drzewa oraz wstępnej obróbce drewna.

  • 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
    - działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu: budowa fundamentów, wbijanie pali, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, osuszanie budynków, wiercenie szybów, montaż elementów stalowych, wznoszenie konstrukcji z cegły i kamienia, wnoszenie kominów i pieców przemysłowych.
  • 02.20.Z. Działalność usługowa związana z leśnictwem.
    - działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywana na zlecenie, w zakresie: urządzenia lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów, zagospodarowania lasu, ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami; przystosowania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu; pozostałą działalność usługową związana z leśnictwem.

Pan Kazimierz Załucki rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 15 kwietnia 2011r. W ramach projektu otrzymała dofinansowanie
w wysokości 40 000,00 zł brutto, które wydatkowała na:

  • Ciągnik Belarus o mocy 38KM ? wykorzystywany do prac polegających na: transporcie materiału, załadunku kamienia. W okresie zimowym może być wykorzystywany do zrywki drewna i zwózki. (koszt 40 000 PLN)