Aktualności - Informacje ogólne

 • Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pt:

   "Wspólna sprawa - Twój sukces"

  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamieszkałych na terenie Obszarów Słabych Strukturalnie powiatu człuchowskiego woj. pomorskiego (miasto i gmina Debrzno, miasto i gmina Czarne, gmina Człuchów, gmina Koczała, gmina Przechlewo, gmina Rzeczenica), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w siedzibie Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno":
  Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości
  ul. Ogrodowa 26
  77-310 Debrzno
  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

  Osoby zakwalifikowane do projektu uzyskają: 

  • Bezpłatne szkolenia w zakresie: zakładania działalności gospodarczej, rachunkowości, marketingu, prawa pracy, spraw kadrowych, itp.
  • Bezpłatne indywidualne konsultacje ? dostosowane do zgłoszonych potrzeb.
  • Jednorazową dotację inwestycyjną - 40 000 zł.
  • Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po 1 200 zł miesięcznie z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy,
  • Opiekę nad osobami zależnymi.
  • Kawę, herbatę oraz ciepły posiłek podczas szkoleń.
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

  Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji, wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) stanowią pomoc de minimis.

  Uczestnik projektu po otrzymaniu dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 000zł na rozwój działalności gospodarczej, zobowiązany jest do prowadzenia jej przez okres co najmniej 12 miesięcy.

  Termin realizacji projektu: 01.06.2010 do 30.04.2012

  Wspólna sprawa - Twój Sukces - 01.06.2010 r.
powered by negetics