Dentalab

Agnieszka Jabłońska
SIEDZIBA: ul. Wojska Polskiego 51, 77 ? 300 Człuchów
KONTAKT:
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Firma wykonuje aparaty ortodontyczne używając nowej metody opracowanej prze firmę Scheu Dental Technology z Niemiec. Metoda ta opiera się o analizę cyfrową modeli zębowych i termo-formowanie ciśnieniowe.

 • 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne.
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana.
 • 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
 • 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
 • 68.20.Z Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Pani Agnieszka Jabłońska rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 6 kwietnia 2011r. W ramach projektu otrzymała dofinansowanie
w wysokości 40 000,00 zł brutto, które wydatkowała na:

 • ?Scheu Denta? ? system, oprogramowanie- (koszt ok. 15 000 PLN)
 • Komputer przenośny - (koszt ok. 5 500 PLN)
 • Urządzenie do formowania wgłębnego - (koszt ok. 5 800 PLN)
 • Kompresor stomatologiczny bezolejowy ? (3 680 PLN)
 • Mikrosilnik KaVoK5 ? (koszt ok. 4 960 PLN)
 • Wyciąg ?Profi 21? z komorą wyciągową ? (koszt ok. 3 200 PLN)
 • Lampa polimeryzacyjna ? (koszt ok. 735 PLN)
 • Zestaw do ?twardego? lutowania ?Roxy Kit ? 400L? ? (koszt ok. 1125 PLN)