BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR

mgr inż. Marcin Bartoś
SIEDZIBA: Rychnowy 1b, 77 ? 300 Człuchów
KONTAKT:
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Firma wykonuje usługi w m.in. zakresie:

 • 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne:
  - projektowanie inżynieryjskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu konstrukcji) czyli sporządzanie projektów budowlanych, architektonicznych, konstrukcyjnych,
  - sporządzanie dokumentacji budowlanej, podwykonawczej, montażowej z zakresu konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetonowych, konstrukcji tradycyjnych,
  - sporządzanie opisów technicznych, opisów konstrukcji i obliczeń statystycznych do projektów budowlanych,
  - przygotowanie dokumentacji przed przystąpieniem do projektu budowlanego, czyli uzyskanie decyzji środowiskowej i wszelkich dokumentów z nią związanych, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i wszelkich dokumentów z nia związanych, uzyskanie warunków wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych itp.
 • 71.11.Z. Działalność w zakresie architektury:
  - opracowanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w tym zakresie,
  - architektoniczne kształtowanie krajobrazu,
  - inwentaryzacja budynków istniejących,
  - rewitalizacja otoczenia (obiektów, terenu), modelowanie przestrzenne.
 • 71.20.Z. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego:
  - opracowanie projektów budowlanych całościowych,
  - przygotowanie projektów budowlanych konstrukcyjnych.
 • 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna:
  - doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,
  - kosztorysowanie prac budowlanych.
 • 93.05.Z. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nieskwalifikowana:
  - nadzór budowlany (kierownik budowy),
  - nadzór autorski (dla sprawdzenia kierownika budowy).

Pan Marcin Bartoś rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 11 kwietnia 2011r. W ramach projektu otrzymała dofinansowanie
w wysokości 40 000,00 zł brutto, które wydatkowała na:

 • Autodesk Robot Structural Analysis 2011 SLM ? wersja lokalna jednostanowiskowa + Subscription - program pozwalający na automatyczne wykonywanie obliczeń statystycznych i wytrzymałościowych z zakresu konstrukcji stalowych, żelbetonowych, jak i drewnianych, pozwala wyeliminować ryzyko błędu podczas wykonywania obliczeń i dobierania konstrukcji. (koszt ok. 21225 PLN)
 • Komputer typu laptop z oprogramowaniem i akcesoriami. (koszt ok. 7055 PLN)
 • Kerokopiarka cyfrowa (urządzenie do skanowania i drukowania w formacie A4 i A3. (koszt ok. 2376 PLN)
 • Drukarka wielkoformatowa- (koszt ok. 3600 PLN)
 • Program do rysowania architektury Arcon 13 ? niezbędny do tworzenia projektów architektonicznych składających się z wstępnej dokumentacji technicznej, rzutów, przekrojów i elewacji oraz fotorealistycznej wizualizacji. (koszt ok. 3300 PLN)
 • Program do rysowania konstrukcji ZWCAD ? służy do rysowania konstrukcji zarówno 2D jak i 3D (koszt ok. 2000 PLN)
 • Dalmierz laserowy Bosch ? miara laserowa ułatwiająca precyzyjne pomiary. (koszt ok. 444 PLN)