Aktualności - 2010

 •  

  UWAGA

   

  TERMIN REKRUTACJI ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA POCZĄTEK WRZEŚNIA.
  Wkrótce na stronie zostanie podana dokładna data rozpoczęcia rekrutacji.

   

  Pod koniec sierpnia na stronie internetowej oraz w siedzibie Stowarzyszenia dostępne będą formularze rekrutacyjne, regulamin uczestnictwa oraz wszelkie wymagane wzory oświadczeń.

   

   Warunkiem koniecznym ubiegania się przez Beneficjenta Pomocy o wsparcie finansowe jest uczestnictwo w cyklu szkoleń ?Moja firma? oraz spotkaniach doradczych obligatoryjnych.

   

  Czerwiec - sierpień to czas kampanii informacyjno ? promocyjnej.

  Zmiana terminu rekrutacji - 18.08.2010 r.
 •  

  UWAGA!!!

   

  Z dniem 23.08.2010 r. w zakładce dokumenty do pobrania dostępne są następujące dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz rekrutacyjny,
  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?,
  • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Beneficjentom projektu ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?,

   oraz wzory wymaganych oświadczeń.

   

  DNIA 6 WRZEŚNIA 2010 ROZPOCZYNAMY NABÓR APLIKACJI ZGŁOSZENIOWYCH.
  REKRUTACJA POTRWA DO 8 PAŹDZIERNIKA BR.

   


  UWAGA! W przypadku, gdy liczba napływających zgłoszeń przewyższy liczbę 200 aplikacji przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie zakończone.

  Dokumenty do pobrania - 23.08.2010 r.
 •  

  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

   

  W dniu 8 października br. o godz. 16.00 zakończony został nabór aplikacji zgłoszeniowych osób zainteresowanych udziałem w projekcie ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?.

  Do projektu zostały złożone 63 formularze rekrutacyjne. 14 października br. zakończyliśmy ocenę formalną aplikacji zgłoszeniowych.

  Kolejnym etapem rekrutacji będzie ocena formularzy pod kątem merytorycznym, której dokona Komisja Rekrutacyjna.

  Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przewidywane jest na początek listopada 2010 r.

   

   

   

  Rekrutacja zakończona - 08.10.2010 r.
 • Wyniki oceny merytorycznej aplikacji zgłoszeniowych
  złożonych do projektu ?Wspólna sprawa - Twój sukces?

  W dniu 9 listopada br. o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, podczas którego Komisja zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu dokonała wyboru kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?. Poniżej została umieszczona  wstępna lista rankingowa osób ubiegających się o udział w projekcie. 

  Minimalna liczba punktów kwalifikująca Kandydata do udziału w projekcie, to 60 punktów.

  Każda z osób ubiegających się o udział projekcie otrzyma pismo z informacją o wynikach oceny merytorycznej. Zgodnie z § 6  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie osoba, której Formularz Rekrutacyjny został odrzucony w wyniku oceny merytorycznej ma możliwość pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej oraz złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia.

  Korekta może obejmować jedynie punkty wskazane przez oceniających.

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od otrzymanie pisma z informacją o odrzuceniu wniosku.
  Ostateczna lista rankingowa wraz z listą rezerwową zostanie sporządzona po zakończonej procedurze odwoławczej. Kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ustalono na dzień 22 listopada 2010r.

  Wyniki oceny merytorycznej - 09.11.2010 r.
 • Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?

  W dniu 22 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dot. rozpatrzenia odwołań, podczas którego Komisja zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu dokonała wyboru kandydatów, tworząc listę 25 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ?Wspólna sprawa ? Twój sukces? oraz trzyosobową listę rezerwową.

  Poniżej została umieszczona ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie po procedurze odwoławczej.

  Powtórna ocena Formularza rekrutacyjnego jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie!!!

   

  Ostateczna lista osób zakwalifikowanych - 24.11.2010 r.
 •  

  UWAGA!!!

   

  W zakładce "Dokumenty do pobrania" umieszczone zostały następujące dokumenty:

  • BIZNESPLAN (Załącznik nr 1do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
  • HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
  Biznesplan/Harmonogram rzeczowo-finansowy - 15.12.2010 r.
powered by negetics